CLB

Cool Lymphatic Breathing

Inte bara det autonoma nervsystemet som styrs av andning utan även andra system som lymfsystemet. Så viktigt för läkning!

Boka tid om du vill veta hur du andas och ska andas för att du ska läka dig själv.


Din cool lymphatic breathing instructor

/Sara Östervall

Andning och välmående hör ihop - Kraftfull men känslig


När det gäller andningen så ska vi vuxna ta efter barnen. Titta på hur ett spädbarn andas, magen putar ut vid varje inandning. Magmusklerna är avslappnade så att luften kan nå långt ner i lungorna och diafragman kan utvidgas nedåt precis som det är tänkt.

Vuxna människor andas ofta precis tvärtom. Vi fyller övre delen av bröstkorgen istället. Tänk dig att du har ett band spänt runt magen. När vi andas in kan inte diafragman utvidgas ihop med lungorna ner i buken, enda vägen är att fylla övre delen av lungorna och bröstkorgen med luft. Bröstkorgen har då blivit just en korg. Inandningen tvingar bröstkorgen uppåt. En konsekvens är att vi andas snabbare och grundare, du hyperventilerar.

 

Andningsfrekvensen, det vill säga, hur många andetag du tar i minuten, är intimt sammankopplat med vår hjärtfrekvens/puls, blodtryck och flera andra funktioner i kroppen.

Youtube & Poddar


Titta och lyssna gärna på dessa klipp/poddar för mer inspiration och kunskap om andningen och lymfsystemet

https://youtu.be/i7HgyIuQesg

Anders Lönedahl pratar andning


https://youtu.be/HS-Z8aL3_PY

En video för att andas bättre och bli lugnare från Sara Östervall

https://4health.se/


Massa intresanta material

https://www.coolmind.se/poddar-media-lankar


Mer  intresanta länkar